Sitges

El GMS dona suport al pressupost 2020 per responsabilitat però amb reserves

  • Grup Municipal Socialista de Sitges
  • Actualitzat:
  • Creat:

Aquesta setmana s'ha aprovat el pressupost 2020 de Sitges. El Grup Municipal Socialista va votar a favor per responsabilitat i per poder començar a actuar en benefici de les sitgetanes i sitgetans

Aquesta setmana s'ha aprovat el pressupost 2020 de la Vila. El Grup Municipal Socialista va votar a favor per responsabilitat i per poder començar a actuar en benefici de les sitgetanes i sitgetans, ja que no és un pressupost ni creïble ni que es pugui portar a terme. Caldrà treballar-lo molt en els propers mesos perquè arribi a ser viable. Donem un nou vot de confiança a un govern que ha demostrat una mala gestió, ja que tot i tenir un ajuntament econòmicament sanejat no s'entén que no es pugui disposar del romanent perquè s'hagi sobrepassat el sostre de despesa del pla econòmic financer. Un acte de fe que fem els i les socialistes de Sitges esperant que el govern ho aprofiti i actuï pel benefici dels vilatans i vilatanes. Els GMS continuarà treballant i contribuint en el projecte municipal perquè aquest pressupost es converteixi en una eina útil pels sitgetans i sitgetanes.

Intervenció integra del regidor Xavi Roig:

Començarem pel final. Donarem suport a aquest pressupost per responsabilitat i, sobretot, perquè el ciutadà es mereix que estem a l'altura de les seves expectatives i de les seves necessitats.

Podem estar debatent durant hores com hem arribat a aquesta situació. Vostès, partits del Govern, tenen la responsabilitat d'explicar a la ciutadania com és possible que, malgrat tenir un Ajuntament econòmicament sanejat i amb un creixent romanent, no podem fer un ús responsable de la capacitat financera de l'Ajuntament, i nosaltres, com oposició, tenim l'obligació de demanar aquestes explicacions, a la vegada que ens veiem obligats també a donar suport a uns Pressuposts 2020 que, com tots i totes nosaltres coincidirem, són paper mullat.

Ni els ingressos són reals, ni les despeses ho podran ser.

Estem doncs en un escenari nou. Un escenari que no té res a veure amb el que tan sols fa un parell de mesos, quan estàvem negociant aquests comptes, teníem sobre la taula. És ben cert que les situacions sobrevingudes, l'actual crisi sanitària del "COVID-19" o també el temporal "Glòria", són situacions que amb millor o pitjor previsió tothom que ho està gestionant, va dia a dia i segurament cometent encerts u també erros, fruit de la magnitud del que tenim al davant , però si que és la seva responsabilitat el control dels comptes públics, la contenció econòmica i el tractament i custòdia de la capacitat financera del nostre Ajuntament.

I aquí tenim seriosos dubtes de què s'hagi estat, diguem-ho així, plenament encertats.

Com bé sap el govern, el nostre grup ha fet propostes per a poder disposar de més diners a la caixa, això passava per una modificació del pressupost i refer-lo de dalt a baix, aquesta era l'opció més contundent, en la que érem conscients que perdríem algo de temps però ens ajudaria a sortir reforçats i assenyalant clarament els objectius d'on actuar de cara la recuperació de l'actual crisi. També vam proposar no modificar el conjunt del pressupost, però sí el fet de finançar les obligacions de pagament que té adquirides aquest Ajuntament, amb aquesta acció podríem dedicar prop d'1,7 milions d'euros del romanent a polítiques socials en lloc de mig milió d'euros. Al final, i aquest migdia ens han dit que podrem disposar d'un milió 440 mil euros del romanent per a dedicar a polítiques socials, ens felicitem per poder dedicar-hi més diners en aquests mesos complicats que tindrem al davant.

Entenem, la situació d'excepcionalitat.

Entenem, també, què els diferents mecanismes de control financer, així com les diferents Lleis d'Estabilitat i Sostre de Despesa ens limiten molt el nostre marge de maniobra, però, des del nostre Grup, no defugirem mai la nostra responsabilitat, com a representants polítics que som, i ens posem al costat de l'Alcaldessa per començar a partir d'avui a refer aquest Pressupost amb totes les eines al nostre abast.

Des dels municipis hem de ser valents i hem d'estar al costat de la ciutadania. Aquesta crisi ha demostrat que són els municipis el que, per proximitat sobretot, han estat des del primer minut al davant de la batalla social més gran mai lliurada fins al dia d'avui.

I això ha de seguir sent així, ara no podem posar-nos de perfil i dir als nostres convilatans i convilatanes que "no podem fer més".

Podem i estem obligats a fer més. Ja tindrem temps de rendir comptes, ja tindrem temps.

La situació és excepcional. Patim una desconeguda crisi sanitària què tindrà efectes en l'economia. A ningú se li pot escapar que els efectes econòmics d'aquesta situació seran molt importants per a tothom, i des de les administracions, la nostra també, s'haurà de fer un esforç titànic per reconstruir en el menor temps possible tot el teixiu productiu de Sitges.

Els autònoms i les petites i mitjanes empreses necessitaran el nostre suport per iniciar el període de recuperació. I aquí hi serem.

Però no podem deixar d'apuntar al nostre objectiu principal: evitar la crisi social.

Ja tenim l'experiència de fa uns pocs anys, encara perduren els efectes d'una brutal crisi financera que va desembocar en una crisi social on els més vulnerables vam ser responsabilitzats per part d'aquells que la vam provocar.

Aquesta vegada no serà així, aquesta vegada no deixarem a ningú al darrera.

Per aquest motiu ens veiem obligats a donar suport a uns pressuposts que no ens creiem. Ni nosaltres ni ningú d'aquest Consistori. Però hem de ser valents i hem de ser responsables.

Els ciutadans i ciutadanes de Sitges ens tindran al seu costat.

Proposarem un seguit de modificacions de crèdits pressupostaris per obrir una línia d'ajuts a les famílies, a la gent gran que viu sola i són els que més pateixen les desigualtats, als nostres joves perquè puguin continuar el seu desenvolupament vital, i per sobre de tot als sectors més vulnerables.

Ens posarem també al costat dels empresaris i els autònoms allà on no arribin la resta d'administracions. Proposarem ajudes directes per la recuperació de l'activitat econòmica i comercial i afavorirem la creació de llocs de treball amb Plans d'Ocupació i Formació Ocupacional.

Proposarem incrementar les polítiques mediambientals amb la creació de partides específiques adreçades a la protecció de la salut, la regeneració, protecció i preservació del nostre patrimoni natural. I també potenciarem i promocionarem la nostra cultura en tots els seus àmbits.

Això traslladem avui al Ple Municipal, Sra. Alcaldessa. Aparquem els debats polítics no sense ser crítics amb les actuacions del seu Govern, però ara ens toca posar-nos a tots i totes, i en aquest sentit fem una crida a la resta de grups polítics, a treballar per la reconstrucció de la nostra societat.

I com deia al començament, per poder iniciar aquest camí necessitem l'única eina al nostre abast, el pressupost municipal d'aquest any.

Per tot això, els comunico que el sentit del nostre vot serà favorable.

És la segona vegada, Sra. Alcaldessa, que li donem un xec en blanc. Aprofiti-ho, per al bé dels nostres vilatans i vilatanes.